Изследване спиртни напитки Съвременна апаратура и квалифициран персонал с богат опит в изпитването на продукти
Изследване етерични масла Съвременна апаратура и квалифициран персонал с богат опит в изпитването на продукти
Орган за оценка на съответствиетоОрган за сертификация на системи за управление, продукти и оценяване съответствието на строителни продукти

НАЦИОНАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВИНО, СПИРТНИ НАПИТКИ И ЕТЕРИЧНИ МАСЛА

ООС СЕРТИФИКАЦИЯ – системи и продукти

Още от НИИС

Какво ново ?