Промени в изискванията на Системи за управление на безопасността на хранителни продукти (СУБХ), съгласно БДС EN ISO 22000:2018

Уважаеми клиенти,

 

Уведомяваме ви, че през 2022 г. е публикувана нова версия на стандарта БДС EN ISO 22003-1, който отменя СД ISO/TS 22003:2014.

Стандарта е предназначен за ползване в комбинация с БДС EN ISO 22000:2018 и ISO/IEC 17021-1:2015 от органи, извършващи одит и сертифициране на СУБХ.

ОССУ „Сертификация“ при НИИС ЕООД адаптира своята система за управление съгласно направените промени и има готовност за сертификация по новите изисквания, при заявено желание и готовност от Ваша страна.

Преходния период с прилагане на БДС EN ISO 22003-1:2022, приключва до 30.06.2025 г.

ОСС "Сертификация" приема заявки за сертифициране по БДС EN ISO 22000:2018 съгласно новите изисквания на БДС EN ISO 22003-1:2022 на телефон: 02 8122070 и mail: exact@niis.bg

 

Екипът на "Сертификация“

Дата на публикуване: