ООС „Сертификация“ разшири обхвата на своята дейност

ООС „Сертификация“ разшири обхвата на своята дейност, добавяйки:

 

Регламент (ЕС) 305/2011 Система 2+

стандарт БДС EN 13707:2013+A2:2009 – Огъваеми хидроизолационни мушами. Армирани битумни мушами за покривни хидроизолации.

стандарт БДС EN 13969:2007+A1:2006 – Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни влагонепроницаеми мушами, включително битумни мушами за подземни части на сгради  за покривни хидроизолации.

 

Национален ред на Република България

Спомагателни свързващи части, плитки камери, шахти и ревизионни камери, произведени от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U), полипропилен (РР),

полипропилен с минерален модификатор (PP-MD) и полиетилен (РЕ), предназначени за безнапорни подземни отводнителни и канализационни системи.

Дата на публикуване: