Кариери


Химик-аналитик – месторабота Национална лаборатория за изследване на вино,
  спиртни напитки и етерични масла, гр. София

Основни задължения:

  • извършва изпитвания от обхвата на дейност на лабораторията съгласно установените методи и инструкции;
  • участва в процесите по проучване, разработване и внедряване на нови услуги и методи за изпитване;


Изисквания:

  • висше образование - степен: бакалавър/магистър, специалност: микробиолог, биохимик, химик, инженер-химик, инженер-технолог/биотехнолог;
  • компютърна грамотност, MS Office; 


Ние предлагаме:

  • работа на постоянен трудов договор и пълен работен ден;
  • допълнителни социални придобивки;
  • предварително и съпътстващо обучение в процеса на работа;
  • възможности за професионално развитие.


Необходими документи:

  • автобиография с актуална снимка;

изпратете вашата автобиография на e-mail: laboratory@niis.bg или на адрес:

град София ПК1606, ул. 20-ти април №13


Вашата кандидатура ще бъде разгледана конфиденциално.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Краен срок за подаване на документи: 31 юли  2021 г.