Изпитвателна лаборатория

Изпитвателната лаборатория към НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВИНО, СПИРТНИ НАПИТКИ И ЕТЕРИЧНИ МАСЛА e официална лаборатория за нуждите на контрола на спиртните напитки към Министерство на икономиката, с валиден сертификат за акредитация до 29.11.2023 г. съгласно БДС EN ISO / IEC 17025:2018

от 16.10.2018 г. към НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВИНО, СПИРТНИ НАПИТКИ И ЕТЕРИЧНИ МАСЛА се присъедини Държавна лаборатория Българска роза със своя над 90 годишен опит в областта на етерични масла.

Изпитвателната лаборатория разполага със съвременна апаратура и квалифициран персонал, богат опит в изпитването на продукти от грозде и вино, спиртни напитки, дестилати, етилов алкохол, гроздов концентрат, оцет, етерични масла, ароматни води, абсолю розово, конкрет розов и анализ на билки.

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВИНО, СПИРТНИ НАПИТКИ И ЕТЕРИЧНИ МАСЛА инвестира в последно поколение апаратура за нуждите на изпитвателната лаборатория.

Екипът към изпитвателната лабораторията следи всички тенденции в бранша и ги въвежда в своето портфолио, при изявено желание от страна на своите многобройни клиенти има готовност за въвеждане на допълнителни услуги и методи на изпитване.

Клиенти на изпитвателната лаборатория са:

  • Водещи производители на Вино и спиртни напитки;
  • Водещи производители на етерични масла и продукти от тях;
  • Търговци на етерични масла;
  • Вносители на Вино и спиртни напитки;
  • Контролни и съдебни органи;
  • Домашни производители;
  • Потребители и производители на продукти от грозде и вино, спиртни напитки, дестилати, етилов алкохол