Ценоразпис за изследване на етерични масла

ЦЕНОРАЗПИС

 

НА УСЛУГИТЕ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ БЪЛГАРСКА РОЗА, ОТДЕЛ КЪМ "НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВИНО, СПИРТНИ НАПИТКИ И
ЕТЕРИЧНИ МАСЛА" ЕООД,

ГР. СОФИЯ 

№ по ред Услуга/Продукт Цена без ДДС
1. Опаковане на 0.001кг. розово/ лавандулово масло 5.00
2. Опаковане на 0.050кг.  розово/ лавандулово масло 7.50
3. Опаковане на 0.100кг.  розово/ лавандулово масло 7.50
4. Опаковане на 0.500кг.  розово/ лавандулово масло 7.50
5. Опаковане на 1.000кг.  розово/ лавандулово масло 10.00
6. Опаковане на 2.000кг.  розово/ лавандулово масло 10.00
7. Опаковане на 5.000кг.  розово/ лавандулово масло 10.00
8. Подготовка за хамуриране и филтруване * 300.00
9. Хамуриране и филтруване ** 10.00
10. Удостоверение за определяне на пазарна цена на етерично масло. 100.00

Всички посочени цени са без включен ДДС.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

 

*В цената в включена Хроматографски профил на етерично масло от роза (Rosa x damascena Miler)

(15 компонента)3 – разширен + Alken-n-C19, Farnesol;

** Посочената цена е за 1кг.

  1. Национален институт за изследване на вино, спиртни напитки и етерични масла“ ЕООД си запазва правото да актурализира настоящия ценоразпис при промяна на пазарните условия.
  2. Това е действащият ценоразпис при възлагане на еднократни поръчки.
  3. При многократно възлагане или при наличие на договорни отношения, цените се формират на база брой възложени поръчки, за всеки клиент поотделно.