Пакетни предложения

Предлагани от Национална лаборатория за изследване на вино, спиртни напитки и етерични масла при
"Национален институт за изследван
ия и сертификация " ЕООД

/Всички цени са с включен ДДС./

Пакет "ВИНО СТАНДАРТ"
Алкохолно съдържание – действително

160.00 лв.

спестявате 20.20 лв.

Захар /като редуциращи захари/
Обща киселинност /като винена к-на/
Летлива киселинност /като оцетна к-на/
Серен диоксид
Протокол от изпитване на български език

Легенда:

Пакетът събира минималните показатели определящи качеството на виното.
Нивото на Алкохол и количеството на Захар определят степента на протичане на алкохолната ферментация.
Преди консумация е важно потребителят да е информиран дали виното е с висок или нисък алкохолен градус, както и дали има остатъчна захар.
Наличието на остатъчна захар е храна за оцетнокиселите бактерии и е предпоставка за повишаване на летливата киселинност и влошаване качеството на виното (проява на дефекти). Високата Летлива киселинност влошава вкусовите характеристики на виното. Определянето на точната ѝ стойност дава възможност да се вземат най-правилните решения за виното, както и за съдовете, в които е съхранявано. Алкохолното съдържание и Серният диоксид има консервиращи свойства. Серният диоксид е алерген, затова трябва задължително да бъде определян.

Пакет "ВИНО РАЗШИРЕН"
пакет "ВИНО СТАНДАРТ"

200.00 лв.

спестявате 16.15 лв.

+ pH
+ Относителна плътност
+ Общ екстракт

Легенда:

Пакет „ВИНО РАЗШИРЕН“ дава по-пълна информация и основна физикохимична картина на едно завършено вино.
Показателите Обща киселинност и рН определя неговата свежест. При по-висока обща киселинност виното е с изразена свеж характер, докато при ниско рН има предпоставка за развитие на микроорганизми и влошаване качеството му.
Определянето на показателите Относителна плътност и Екстракт се получава информация за устойчивостта на вкусовите качества и плътността на виното. При вина с ниска плътност и екстракт бързо изчезват ароматите и вкусовите му качества, докато при високи такива, се дава предпоставка за „дълго тяло“ и стабилност на вкуса му във времето.

Пакет "СПИРТНИ НАПИТКИ СТАНДАРТ"
Алкохолно съдържание – действително

152.00 лв.

спестявате 15.16 лв.

Метанол
Метанол
Етилацетат /естери/

Легенда:

Определянето на Алкохолното съдържание е задължително в лабораторни условия, защото се получава най-точен резултат. Алкохолното съдържание участва в изчисляване на количеството метанол, ацеталдехид и етилацетат в мерна единица g/hl AA (грам на 100 литра абсолютен алкохол -100 об %), в която са изчислени и граничните стойности на показателите и позволява сравнение на получените резултати. Ацеталдехида и Етилацетата са едни от показателите, които най-често са извън норма, като често пъти надвишават стотици пъти граничните стойности. Количеството на Метанола се определя основно от суровината, затова е важно при заявяване за изпитване максимално точно да се определи суровината - дали ракията е гроздова (за гроздова ракията е допустимо съдържание на метанол до 200 g/hl AA) или от гроздови джибри (за ракия от гроздови джибри е допустимо съдържание на метанол до 1000 g/hl AA).
Това е пакет, който дава основна информация за качеството и безопасността на ракията.

Пакет "СПИРТНИ НАПИТКИ РАЗШИРЕН"
пакет "СПИРТНИ НАПИТКИ СТАНДАРТ"

238.00 лв.

спестявате 23.80 лв.

+ 6 висши алкохола

Легенда:

Включването в анализа и на Висшите алкохоли дава по-пълна представа за качеството на спиртната напитка.
Когато всички Летливи вещества /естери, алдехиди и висши алкохоли/ и Метанол са в определените гранични стойности, това е основание спиртната напитка да е с отлично качество.
Когато един или няколко от показателите са извън норма, напитката ще се оцени като ниско качествена и е необходимо да се мисли за подобряване, чрез повторна дестилация.
Пакетът дава и по-пълна информация за качеството на процеса на дестилация.

Пакети "СПИРТНИ НАПИТКИ ОСНОВЕН 1"

Ацеталдехид

Етилацетат /естери/

76.00 лв.

спестявате 7.64 лв.

Легенда:

Пакет „СПИРТНИ НАПИТКИ СТАНДАРТ 1“ е направен отчитайки показателите, които най-често имат отклонение спрямо определените гранични стойности и се усещат органолептично.

Пакет "СПИРТНИ НАПИТКИ ОСНОВЕН 2"
Пакет „СПИРТНИ НАПИТКИ СТАНДАРТ 1“

126.00 лв.

спестявате 12.65 лв.

 + МЕТАНОЛ

Легенда:

Добавянето на метанол към пакет "СПИРТНИ НАПИТКИ ОСНОВЕН 1", го допълва по отношение безопасност на напитката.
Пакетът е подходящ при организирани тържествени събития и поводи, свързани с внасяне на личен алкохол в заведения.

Забележка: Пакетните предложения не се комбинират с други договорени промоции и отстъпки.