Ценоразпис за изследване


НА УСЛУГИТЕ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ

НАЦИОНАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВИНО,
СПИРТНИ НАПИТКИ И ЕТЕРИЧНИ МАСЛА при „НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ
И СЕРТИФИКАЦИЯ”  ЕООД,

гр. СОФИЯ


Вина
НАИМЕНОВАНИЕМЕТОДЦена (в лева)
1.Алкохолно съдържание - действителноOIV-MA-AS312-01 В23,00
2.Алкохолно съдържание - действителноOIV-MA-AS312-01 А23,00
3.Алкохолно съдържание (действително, потенциално, общо)OIV-MA-AS312-01 В29,00
4.Плътност/относителна плътностOIV-MA-AS2-01 В17,00
5.Плътност/относителна плътностOIV-MA-AS2-01 А17,00
6.Екстракт - общ, беззахарен
(при заявено алкохолно съдържание и плътност; за беззахарен екстракт и редуциращи захари)
OIV-МА-AS2-03B9,00
7.Обща киселинностOIV-MA-AS313-0120,00
8.Летлива киселинностOIV-MA-AS313-0234,00
9.Постоянна киселинностOIV-MA-AS313-0310,00
10.pHOIV-MA-AS313-1511,50
11.Серен диоксид (общ)OIV-MA-AS323-04A214,50
12.Серен диоксид (свободен)OIV-MA-AS323-04A114,50
13.Серен диоксид (общ + свободен)OIV-MA-AS323-04A1/А226,00
14.Серен диоксид (свободен)OIV-MA-AS323-04B14,50
15.Серен диоксид (общ + свободен)OIV-MA-AS323-04B26,00
16.Захари (редуциращи захари)OIV-MA-AS311-01A35,00
17.Сорбинова киселинаOIV-MA-AS313-14A40,00
18.Сорбинова киселинаВЛМ:ИЛ-6-В40,00
19.Цианидни производниOIV-MA-AS315-0650,00
20.ЖелязоOIV-MA-AS322-05A45,00
21.МедOIV-MA-AS322-0645,00
22.Олово*OIV-MA-AS322-1245,00
23.ОловоГОСТ 3017845,00
24.ЦинкOIV-MA-AS322-0845,00
25.Органични киселини - 1 брой (винена, лимонена, млечна, ябълчна, янтърна)OIV-MA-AS313-0452,50
26.Органични киселини - всички (винена, лимонена, млечна, ябълчна, янтърна)OIV-MA-AS313-04130,00
27.Метилов алкохолOIV-MA-AS312-03A46,00
28.Естери, като етил ацетатOIV-MA-AS315-02A35,00
29.Алдехиди, като ацеталдехидOIV-MA-AS315-0135,00
30.Доказване на синтетични багрилаOIV-MA-AS315-0856,00
31.

Малвидин диглюкозид

OIV-MA-AS315-03, т.296,00
32.Наляганe на въглероден двуокисOIV-MA-AS314-0215,00
33.Микробиологични изпитвания:
определяне на бактерии и дрожди в свеж покривен препарат
OIV-MA-AS4-01, т.5.1 19,00
34.Микробиологични изпитвания:
количествено определяне на дрожди
OIV-MA-AS4-01 т.5.4 19,00
35.Микробиологични изпитвания:
процентно определяне на живи и мъртви дрождени клетки
OIV-MA-AS4-01 т.5.5 19,00
36.Натрий*OIV-МА-АS322-03А45,00
37.Калций*OIV-МА-АS322-0445,00
38.Арсен*ВЛМ: ИЛ-4-С 45,00
39.Аскорбинова киселина (витамин С)*ВЛМ: ИЛ-12-В 52,50
40.Оцетна киселина*OIV-MA-AS313-0452,50
41.Шикимова киселина*OIV-MA-AS313-1752,50
42.

Фенолни вещества - 1 брой (галова киселина, кафеена киселина, р-хидрокси бензоена к-на, р-кумарова к-на, ферулова к-на)

*ВЛМ: ИЛ-16-В

52,50
43.Фенолни вещества - всички (галова киселина, кафеена киселина, р-хидрокси бензоена к-на, р-кумарова к-на, ферулова к-на)*ВЛМ: ИЛ-16-В130,00
44.Хидроксиметилфурфурол*ВЛМ: ИЛ-16-В 52,50
45.Алдехиди, като ацеталдехидOIV-MA-AS315-27 35,00
46.Висши алкохоли - 1 брой (1-бутанол; 2-бутанол;1-пропанол; 2-метил -1-пропанол; 3-метил-1-бутанол; 2-метил -1-бутанол)*OIV-MA-AS315-27 49,00
47.Висши алкохоли - всички (1-бутанол; 2-бутанол;1-пропанол; 2-метил -1-пропанол; 3-метил-1-бутанол; 2-метил -1-бутанол)*OIV-MA-AS315-2779,00
48.

Пакетно предложение 1: летливи вещества вино (алдехиди, естери, метанол)

*

OIV-MA-AS315-27

103,00
49.

Пакетно предложение 2: летливи вещества вино (алдехиди, естери, метанол, висши алкохоли)

*

OIV-MA-AS315-27

176,00
50.Глицерин*ВЛМ: ИЛ-10-В 60,00
51.
Пепел*OIV-MA-AS2-0460,00
52.Алкалност на пепел*OIV-MA-AS2-0560,00
53.Стабилност при ниска температура*ВЛМ: ИЛ-1-В 15,00
54.Стабилност при висока температура*ВЛМ: ИЛ-1-В 15,00
55.Оксидазна стабилност*ВЛМ: ИЛ-215,00
56.Излишък на бистрител*ВЛМ: ИЛ-3-В 15,00
57.Берлинско синило*ВЛМ: ИЛ-4-В 15,00
58.Общи фенолни вещества (като индекс на Фолин-Чикалто/като галова к-на)*OIV-MA-AS2-1017,50
59.Цветни характеристики (интензитет и нюанс на цвета)*OIV-MA-AS2-07В30,00
60.Спектрална характеристика (18 показателя)*ВЛМ: ИЛ-7-В 42,50
61.Феноли (общи, флавоноидни и нефлавоноидни)*ВЛМ: ИЛ-8-В 30,00
62.Антоциани*ВЛМ: ИЛ-9-В 30,00
63.Проверка на селеронов апарат*ВЛМ: ИЛ-17-В 75,00
64.Органолептична оценка*ГОСТ 3205175,00
65.Разтворен въглероден двуокис*ВЛМ: ИЛ-5-В15,00
66.Транс-ресвератрол (до 3 проби)*ВЛМ: ИЛ-11-В. 125,00
67.Транс-ресвератрол (при 4 и повече проби)*ВЛМ: ИЛ-11-В 62,50
68.Сулфати*OIV-MA-AS321-05A 30,00
69.

Сулфати

*

НКККВСДСН, Приложение 4, метод 12,т.3

17,50
70.Хлориди*OIV-MA-AS321-02 30,00
71.Определяне на енергийна стойност 

(след определяне на алкохол и захари)

*Регламент (ЕС) 1169/ 2011 Приложение ХIV12,50
Етилов алкохол, дестилат, спиртни напитки. Нискоалкохолни напитки
НАИМЕНОВАНИЕМЕТОДЦена (в лева)
1.Алкохолно съдържание - действително OIV-MA-BS-0423,00
2.Алкохолно съдържание - действително OIV-MA-BS-0323,00
3.Плътност/относителна плътност OIV-MA-BS-0617,00
4.Захари (редуциращи захари) Сборник OIV/1994 - стр.9335,00
5.Обща киселинност Сборник OIV/1994 - стр.29520,00
6.Обща киселинност OIV-MA-BS-1220,00
7.Летлива киселинност Сборник OIV/1994 - стр.11035,00
8.

Летлива киселинност

*

OIV-MA-BS-12

35,00
9.Метилов алкохол OIV-MA-BS-1446,00
10.Естери, като етилацетат OIV-MA-BS-1435,00
11.Алдехиди, като ацеталдехид OIV-MA-BS-1435,00
12.

Алдехиди, като ацетал

OIV-MA-BS-14

35,00
13.

Алдехиди, като ацеталдехид и ацетал

OIV-MA-BS-14

49,00

14.Висши алкохоли - 1 брой (1-бутанол; 2-бутанол;1-пропанол; 2-метил -1-пропанол; 3-метил -1-бутанол; 2-метил -1-бутанол) OIV-MA-BS-1449,00
15.Висши алкохоли - всички (1-бутанол; 2-бутанол;1-пропанол; 2-метил -1-пропанол; 3-метил -1-бутанол; 2-метил -1-бутанол) OIV-MA-BS-1479,00
16.рН OIV-MA-BS-1311,50
17.Фурфурал Сборник OIV/1994 - стр.30548,00
18.Фурфурал Сборник OIV/1994 - стр.14048,00
19.Фурфурал (HPLC)Регламент 2870/2000,м. X52,50
20.Цианидни производни ВЛМ: ИЛ-1-С 48,00
21.Цианидни производни Сборник OIV/1994 - стр.16448,00
22.Сух екстракт OIV-MA-BS-0952,50
23Сух екстракт OIV-MA-BS-1052,50
24.Сух екстракт Сборник OIV/1994 - стр.30352,50
25.Желязо OIV-MA-BS-3045,00
26.Мед OIV-MA-BS-3145,00
27Олово OIV-MA-BS-3245,00
28.Олово ГОСТ 3017845,00
29.2-пропанол
ВЛМ: ИЛ-2-СН 50,00
30.Метил етил кетон (2-бутанон)
ВЛМ: ИЛ-2-С 50,00
31.Ацетон* ВЛМ: ИЛ-2-СН.50,00
32.Денатониум бензоат* ВЛМ: ИЛ-3-С .50,00
33.Глицерин (GC)* ВЛМ: ИЛ-10-В 50,00
34.Серен диоксид (свободен)* БДС 284712,50
35.Серен диоксид (общ + свободен)* БДС 284722,50
26.Цинк* OIV-MA-AS322-0845,00
37.Арсен* ВЛМ: ИЛ-4-С45,00
38.

Калций

*

OIV-MA-BS-29

45,00
39.Интензитет на цвета* OIV-MA-BS-2630,00
40.Фенолни вещества – 1 брой (галова киселина, р-хидрокси бензоена к-на, ванилинова киселина, ваинилин, сирингалдехид)* OIV-MA-BS-1652,50
41.Фенолни вещества - всички (галова киселина, р-хидрокси бензоена к-на, ванилинова киселина, ваинилин, сирингалдехид)* OIV-MA-BS-16130,00
42.Хидроксиметилфурфурал* OIV-MA-BS-1646,00
43.Танин (дъбилни вещества)* SM 145:2003 т.8.330,00
44.Пепел* Сборник OIV/1994 - стр.9160,00
45.Летливи азотни вещества* Сборник OIV/1994 - 29948,00
46.Време за обезцветяване на разтвор на KMnO4* Сборник OIV/1994 - 28030,00
47.Тест за абсорбиране на ултравиолетова светлина* OIV-MA-BS-2130,00
48.Начален екстракт (пиво)* БДС 10187, т. 2.1.4.1 25,00
49.Титруема киселинност (пиво)* БДС 10187, т. 3.2 17,50
50.pH /действителна киселинност/(пиво)* БДС 10187, т. 3.3 10,00
51.Органолептична оценка (етилов спирт)* ГОСТ Р 52522 75,00
52.Органолептична оценка (денатуриран спирт)* ГОСТ Р 51999, т. 3.2.1 75,00
53.Органолептична оценка (винен дестилат)* ГОСТ Р 51298 75,00
54.Органолептична оценка (напитки)* ГОСТ 32051 75,00
55.Определяне на енергийна стойност 

(след определяне на алкохол и захари)

* Регламент (ЕС) 1169/2011 Приложение ХIV12,50
Винен оцет. Оцет. Кисел продукт
НАИМЕНОВАНИЕМЕТОДЦена (в лева)
1.Алкохолно съдържание - остатъчен OENO 5630,00
2.Алкохолно съдържание - остатъчен ВЛМ: ИЛ-1-Оц30,00
3.Общ екстракт

OIV-MA-VI-06

52,50
4.Общ екстракт ВЛМ: ИЛ-2-Оц52,50
5.Обща киселинност

OIV-MA-VI-01

17,50
6.Обща киселинност ВЛМ: ИЛ-3-Оц17,50
7.Серен диоксид (свободен)

OIV-MA-VI-09

12,50
8.Серен диоксид (свободен) ВЛМ: ИЛ-4-Оц12,50
9.Серен диоксид (общ + свободен)

OIV-MA-VI-09

22,50
10.Серен диоксид (общ + свободен) ВЛМ: ИЛ-4-Оц22,50
11.Изкуствени оцветявания с органични багрила БДС 636756,00
12.Изкуствени оцветявания с органични багрила ВЛМ: ИЛ-5-Оц56,00
13.Плътност/относителна плътност - денситометър ВЛМ: ИЛ-6-Оц15,00
14.Летлива киселинност*

OIV-MA-VI-03

30,00
15.Мед*

OIV-MA-VI-13

45,00
16.Цинк*

OIV-MA-VI-14

45,00
17.Желязо*

OIV-MA-VI-15

45,00
18.Органолептична оценка*БДС 399 т.2.375,00
19.Определяне на енергийна стойност /след определяне на алкохол/*Регламент (ЕС) 1169/2011 Приложение XIV12,50
Вторични продукти
НАИМЕНОВАНИЕМЕТОДЦена (в лева)
1.Алкохол на джибри

OIV-MA-AS312-01 В

100,00
2.Захар на джибриOIV-MA-AS311-01A150,00
3.Алкохол и захар в една проба джибри-200,00
4.Алкохол във винени утайки

OIV-MA-AS312-01 В

100,00
Алкохолен разтвор
НАИМЕНОВАНИЕМЕТОДЦена (в лева)
1.Съдържание на етанол *БС-І-02ч.4 т520,00
2.Метанол (GC)  * 

OIV-MA-BS-14

40,00
3. pH * БС-І-02ч.2,т 6.3.110,00
4. pH * ГОСТ 29188.210,00
5.Олово * OIV-MA-BS-3245,00
6.Арсен * ВЛМ: ИЛ-4-С45,00
7.Калций * 

OIV-MA-BS-29

45,00
8. Органолептична оценка външен вид, цвят, мирис  * 

БС І-02,ч.1, т 5.1/ т 5.2/ т 5.3

50,00
9. Органолептична оценка външен вид, цвят, мирис * ГОСТ 29188.0, т. 5.13/т. 5.250,00
Етерични масла
НАИМЕНОВАНИЕМЕТОДЦена (в лева)
1.   Органолептично изпитване
   • външен вид
   • цвят
   • мирис
*БДС 92009,00
2.   Относителна плътност БДС ISO 27917,00
3.   Ъгъл на въртене на равнината на поляризация БДС ISO 592 26,00
4.   Коефициент на пречупване БДС ISO 28017,00
5.   Киселинно число БДС ISO 124222,00
6.   Естерно число БДС ISO 70926,00
7.

   Пакетно предложение 1: киселинно число, естерно число

-44,00
8.   Точка на замръзване*БДС ISO 104115,00
9.   Разтворимост в етанол*БДС ISO 8757,50
10.   рН*т.4.6. БС -II – 029,00
11.   Пероксидно числоБДС EN ISO 396025,00
12.   Хроматографски профил на етерично масло от
   роза (Rosa x damascena Miler) -БДС ISO 9842:2003
   (8 компонента)1, - основен, 8 компонента1
 БДС ISO 11024-1
БДС ISO 11024-2
144,00
13.   Хроматографски профил на етерично масло от
   роза (Rosa x damascena Miler)
   - разширен, 13 компонента2 – разширен(основен + Eicosane-С20; n-Tricosane С23;    Linalol; Eugenol; Methyl eugenol);
 БДС ISO 11024-1
БДС ISO 11024-2
186,00
14.   Хроматографски профил на етерично масло от
   роза (Rosa x damascena Miler)
   - разширен, 15 компонента3 – (разширен + Alken-n-C19, Farnesol);
 БДС ISO 11024-1
БДС ISO 11024-2
203,00
15.

Хроматографски профил – ЗГУ Българско розово масло, 15 компонента(съдържа Geranyl acetate, вместо Eicosane- С20)

 БДС ISO 11024-1
БДС ISO 11024-2
215,00
16.   Хроматографски профил на етерично
   масло от лавандула (Lavandula
   angustifolia mill.) - БДС ISO 3515:2004
   - основен (12 компонента)5
*БДС ISO 11024-1
БДС ISO 11024-2
179,00
17.

Хроматографски профил на етерично масло от лавандула (Lavandula angustifolia mill.) БДС ISO 3515:2004 – разширен, 15 компонента(основен + β-pinen; β-Myrcene; β-Caryophyllen)

*БДС ISO 11024-1
БДС ISO 11024-2
197,00
18.

   Хроматографски профил на етерично масло - основен 8 компонента 7

*БДС ISO 11024-1
БДС ISO 11024-2
144,00
19.

   Хроматографски профил на етерично масло - стандартен,  12 компонента 7

*БДС ISO 11024-1
БДС ISO 11024-2
179,00
20.

  Хроматографски профил на етерично масло - разширени,  15 компонента 7

*БДС ISO 11024-1
БДС ISO 11024-2
197,00
21.   Идентичност на съставките на етерично масло (качествено
   определяне - наличие / отсъствие) 8
*БДС ISO 11024-1
БДС ISO 11024-2
86,00
22.

Хроматографски профил на етерично масло (количествено определяне идентифицираните компоненти - geranyl acetate; α -pinen; hexyl acetate; octen-3-ol, acetate;borneol; α-santalene; β-farnesene;  γ-cadinene; caryophylene oxide и др.)9

*БДС ISO 11024-1
БДС ISO 11024-2
9,00
на компонент
23.Количествено определяне на алергени в розово масло (анализира се след идентифициране на съставките на ЕМ или хроматографски профил, и последващо количествено определяне на идентифицираните компоненти, g/100 g)10*ИЛ-4-АП25,00

  *показатели, извън обхват на акредитация.

Всички посочени цени са без включен ДДС.

ЛЕГЕНДА:

1 Хроматографски профил - БДС ISO 9842:2003 Rosa x damascena Miler , основен (8 компонента), - Etahanol;Citronellol; Nerol; Geraniol;β -Phenylethanol; Heptadecane С17; n-Nonadecane-C19; Heneicosane-С21;

2 Хроматографски профил, разширен (12 компонента), - Etahanol;Citronellol; Nerol; Geraniol; Linalol;β -Phenylethanol; Eugenol;  Methyl eugenol; Heptadecane С17; n-Nonadecane-C19; Eicosane- С20; Heneicosane-С21; n-Tricosane С23;

3 Хроматографски профил, разширен, (15 компонента), - Etahanol; Citronellol; Nerol; Geraniol; Linalol; β -Phenylethanol; Eugenol; Methyl eugenol; Heptadecane С17; n-Nonadecane-C19; Heneicosane-С21; n-Tricosane С23; Alken-n-C19, Farnesol; Eicosane- С20;

4 Хроматографски профил ЗГУ Българско розово масло (15 компонента) - Etahanol;Citronellol; Nerol; Geraniol; Linalol; β -Phenylethanol; Eugenol;  Methyl eugenol;  Heptadecane С17; n-Nonadecane-C19; Heneicosane-С21; n-Tricosane С23; Alken-n-C19; Farnesol; Geranyl acetate;

5 Хроматографски профил -БДС ISO 3515:2004 (Lavandula angustifolia mill.), основен

(12 компонента) – Limonene + β-Phenanthrene (като сума); Eucalyptol (cineole); 3-Octanone; cis-β-Ocimene; trans-β-Ocimene; Camphor; Linalol; Lanalyl acetate; Lavandulol; Terpinen 4-ol; Lavandulyl acetate; α-Terpineol;

β-Limonene, α-Terpineol, Terpinen 4-ol

 6 Хроматографски профил - БДС ISO 3515:2004 (Lavandula angustifolia mill.), разширен

(15 компонента), - Limonene + β-Phenanthrene (като сума); Eucalyptol (cineole); 3-Octanone; cis-β-Ocimene; trans-β-Ocimene; Camphor; Linalol; Lanalyl acetate; Lavandulol; Terpinen 4-ol; Lavandulyl acetate; α-Terpineol;  β-pinen; β-Myrcene; β-Caryophyllen;

7 Хроматографски профил – основен, стандартен и разширен хроматографски профили на следните масла (броя и компонентите, които да бъдат включени в профила  се заявяват от клиента):

 • Масло от бял равнец: Artemisia alcohol, Aretemisia ketone, Eucaliptol (1,8-Cineole), Camphene, Camphor, β-Caryophyllene, Caryophyllene oxide, Lavandulyl acetate, Limonene, Linalyl acetate, Linalool, β-Myrcene, β-Pinene, Sabinene, γ-Terpinene, Terpinen-4-ol, β-Farnesene, Chamazulene, α-Humulene, α-caryophyllene, E-β-Ocimene, Z-β-Ocimene, α-Pinene, α-Terpineol, D-Germacrene;
 • Масло от хвойна: α-Thujene, α-Pinene, Camphene, Sabinene, β-Pinene, β-Myrcene, α-Phelandren, α-Therpinene, p-Cymene, Limonen + β-Phelandren, γ-Terpinene, α-Terpinolene, Linalool, Camphor,Terpinen-4-ol, α-Terpineol, Linalyl acetate, Bornyl acetate, Lavandulyl acetate, β-Caryophyllene, α-Humulene, Germacrene D, δ-Cadinene, Caryophyllene oxide;
 • Масло от мента: α-Pinen, Camphene, Sabinen, β-Pinen, β-Myrcene, 3-Octanol, D-Limonene, Eucalyptol (1,8-Cineole), I-Menthone, p-Menthan-3one, Menthol, p-Menth-4(8)-en-3-one (Pulegone), p-Menth-1-en-3-one (Piperitone), Menthol acetate, β-Bourbonene, β-Caryophyllene, Germacrene D, β-Cadinene (Naphthalene)
 • Масло от жълт кантарион: 2-Methyl-Octane, Nonane, β-Thujene, α-Pinene, β-Pinene, β-Myrcene,Decane, p-Cymene, β-Terpineol acetate,trans-β-Ocimene, cis-β-Ocimene, 2-Methyl-Decanе, n-Undecane, Caryophyllene, γ-Murolene, Germacrene D, γ-Cadinene, Spathulenol, Caryophyllene oxide, β-Cadinene
 • Масло от маточина: 1-Octen-3-ol, 6-Methyl-5-hepten-2-onе, trans-β-Ocimene (E), cis-β-Ocimene (Z), Linalool, Citronellal, Citronellol, Neral, Geraniol, Methyl citronellal, Geranial (α-Citral),Methyl geranoat,Copaene, β-Caryophyllene, β-Cubbene,Humulene,Germacrene D, Caryophyllene oxide, α-Cadinol, Geranyl acetate;
 • Масло от риган: β-(2)-Thujene, α-Pinene, Camphene, β-Pinene, Octan-3-ol, β-Myrcene, α-Phelandrene,3-Carene, α-Terpinene, p-Cymene, γ-Terpinene, Terpinolene, Linalool, Borneol, Terpinen-4-ol, Carvacrol,β-Caryophyllene, cis-β-Farnesene .
 • Масло от бял бор: Tricyclene, α-Pinene, Camphene, β-Pinene, β-Myrcene, 3-Carene,

D-Limonen, cis-β-Ocimene, α-Terpinolene, α-Terpineol, β-Caryophyllene, β-Cadinene (Naphthalene).

 • Масло от лайка: (E)-β-Ocimene, (E)-β-Farnesene, Germacrene D, α-Farnesene (Z,E), Bicyclogermacrene, α-Farnesene (E,E), Bisabolol oxide B, β-Eudesmol, α-Bisabolol, Bisabolone oxide A, Chamazulene, α-Bisabolol oxide A, cis-ene-yne-Dicycloether.
 • Масло от смрадлика /тетра/: α-Pinene, Camphene, β-Pinene, β-Myrcene, 3-Carene, p-Cymene, D-Limonene + β-Phellandrene, (Z)-β-Ocimene, (E)-β-Ocimene, α-Terpinolene.

8 При определяне идентичност на съставките на масла различни от изброените по-горе, е необходимо отправяне на предварително запитване до лабораторията за възможност за изпълнение на услугата.

9 Количественото определяне (в % по метода на нормирането) на идентифицираните компоненти се извършва след първоначално идентифициране на съставките. В зависимост от броя на идентифицираните съставки и изискванията на клиента се фактурират допълнително единични компоненти по т.22. 

10 Цената е за един компонент (алерген), за който лабораторията разполага със Сертифициран референтен материал. Необходимо отправяне на предварително запитване до лабораторията за възможност за изпълнение на услугата.

 

ЗАБЕЛЕЖКИ:

 1. Готовите резултати се получават след заплащането им;
 2. Изследванията се извършват до 10 работни дни;
 3. Ценоразписът на услугите, извършвани от Национална лаборатория за изследване на вино, спиртни напитки и етерични масла при „Национален институт за изследвания и сертификация” ЕООД, гр. София е утвърден със Заповед № РД-10-12 от 29.04.2024 г. на управителя на дружеството и влиза в сила, считано от 01.05.2024 г.
 4. „Национален институт за изследвания и сертификация ” ЕООД си запазва правото да актуализира настоящия ценоразпис при промяна на пазарните условия.
 5. Това е действащия ценоразпис при възлагане на еднократни поръчки.
 6. При многократно възлагане на изпитвания или при наличие на договорни отношения, цените се формират на база брой възложени поръчки за всеки клиент поотделно.
 7. При заявяване на експресни анализи (до 24 часа), цената се повишава с 30 %.
Ароматни води
НАИМЕНОВАНИЕМЕТОДЦена (в лева)
1.   Органолептично изпитване
   • външен вид
   • цвят
   • мирис
*БДС 92009,00
2.   Относителна плътност БДС ISO 27917,00
3.   Коефициент на пречупване*БДС ISO 28017,00
4. 

Съдържание на етилов алкохол в об, %

 т. 4.3 БС-II-02
(БДС ISO 279) OIV-MA-BS-03
17,00
5.

Пакетно предложение 2: относителна плътност, съдържание на етилов алкохол

-23,00
6.   Съдържание на етерично масло, % т. 4.4 БС-II-0257,00
7.   рН т.4.6. БС -II – 029,00
8.   Определяне на
   идентичност на цитронерол,
   нерол, гераниол и фенил етилов алкохол (качествен анализ)
 т. 4.5 БС-II-02
(БДС ISO 11024-1
БДС ISO 11024-2)
86,00
9.

Пакетно предложение 3: съдържание на етерично масло, определяне на идентичност


-131,00
10.Количествено определяне (g/100 g) на алергени в розова вода (анализира се след определяне съдържание на етерично масло, идентичност на съставките и последващо количествено определяне на идентифицираните компоненти; цена за 1 компонент)10*

ИЛ-4-АП

25,00
Абсолю
НАИМЕНОВАНИЕМЕТОДЦена (в лева)
1.   Органолептично изпитване
   • външен вид
   • цвят
   • мирис
*БДС 92009,00
2.   Относителна плътност*БДС ISO 27917,00
3.   Киселинно число*БДС ISO 124222,00
4.   Естерно число*БДС ISO 70926,00
5.

   Пакетно предложение 4: киселинно число, естерно число

*-44,00
6.   Пероксидно число*БДС EN ISO 396029,00
7.   Коефициент на пречупване*БДС ISO 28017,00
8.   Съдържание на етилов алкохол
(тегловен метод)
*ИЛ-1-АП29,00
9.

Определяне съдържанието на характерни съставки

(фенилетилов алкохол, цитронерол, гераниол, нерол, етанол, евгенол, метил евгенол), количествен анализ (%, по метода на нормирането)

*

БДС 17381

(ГОСТ ISO 7609)

149,00
10.

  Количествено определяне на алергени (g/100 g) в абсолю (анализира се след определяне на характерни  съставките и последващо количествено определяне на идентифицираните компоненти, цена за 1 компонент)10

*ИЛ-4-АП25,00
Конкрет
НАИМЕНОВАНИЕМЕТОДЦена (в лева)
1.   Органолептично изпитване
   • външен вид
   • цвят
   • мирис
*БДС 92009,00
2.   Интервал на топене*

т.4.2, БДС 17381

22,00
3.   Съдържание на абсолю, %*т.4.2, БДС 1738186,00
4.   Съдържание на разтворител, %*т.4.3, БДС 1738144,00
5.   Киселинно число*

БДС ISO 1242

29,00
6.   Пероксидно число*БДС EN ISO 396029,00
7.

Пакетно предложение 5: съдържание на абсолю, определяне съдържанието на характерни съставки (фенилетилов алкохол, цитронерол, гераниол, нерол, етанол, евгенол, метил евгенол), количествен анализ

(%, по метода на нормирането)

*-202,00
Анализ на билки
НАИМЕНОВАНИЕМЕТОДЦена (в лева)
1.   Съдържание на влага*ИЛ-2-АП25,00
2.   Съдържание на сухо вещество*ИЛ-2-АП25,00
3.   Обща пепел*ИЛ-5-АП38,00
4.   Съдържание на етерично масло*ИЛ-3-АП50,00
Допълнителни услуги за вино и продукти от грозде и вино
НАИМЕНОВАНИЕМЕТОДЦена (в лева)
1.   Изготвяне на експертиза за 1 проба (до 2 страници)  190,00
2.   Изготвяне на експертиза за 1 проба (всяка следваща страница)  95,00
3.   Тълкуване на резултати на място и предлагане на решение
   (цената е на час)
   37,50
4.   Издаване на протокол от изпитване на български език  10,00
5.   Издаване на протокол от изпитване на английски език  15,00
6.  Пакетно предложение 3: Издаване на протокол от изпитване на английски и български език  20,00
Допълнителни услуги за етерични масла
НАИМЕНОВАНИЕМЕТОДЦена (в лева)
1.  Издаване на протокол от изпитване на български език10,00
2.  Издаване на протокол от изпитване на английски език15,00
3.  Пакетно предложение 6: Издаване на протокол от изпитване на български език и английски език20,00


*показатели, извън обхват на акредитация. Всички посочени цени са без включен ДДС. 

Допълнителни консултантски услуги в лозаро-винарския сектор
НАИМЕНОВАНИЕМЕТОДЦена (в лева)
1.   Изготвяне на технологична карта за обработка на лозята и борба с  икономически важните болести и неприятели  200,00
2.  Оценка на състоянието на лозовите масиви  300,00 / на посещение 
3.   Оценка за състоянието на реколтата   300,00 / на посещение
4.  Изготвяне на предложение за избор на консумативи за винифициране на определен бранд и оказване на технологична помощ по време на винификация  
4.1  Изготвяне на предложение за избор на консумативи за винифициране на определен бранд  200,00
4.2  Оказване на помощ по време на винификация  300,00 / на посещение
5.Ежемесечни консултации за следена на състоянието на произведените вина300,00 / на посещение
6.Предоставяне на административни съвети и представяне на произведените вина200,00 / на посещение
7.Представяне и продажба на вината в Дома на винотопо договор


ЗАБЕЛЕЖКИ:

 1. Ценоразписът на услугите, извършвани от сектор „Административни и търговски дейности“ към „Национален институт за изследвания и сертификация” ЕООД, гр. София е утвърден със Заповед № РД-10-13 от 14.07.2022 г. на управителя на дружеството и влиза в сила, считано от 07.2022 г.
 2. „Национален институт за изследвания и сертификация” ЕООД си запазва правото да актуализира настоящия ценоразпис при промяна на пазарните условия.
 3. Това е действащия ценоразпис при възлагане на еднократни поръчки.
 4. При многократно възлагане или при наличие на договорни отношения, цените се формират след договаряне на отстъпки с НИИС. 
 5. При многократно възлагане или при наличие на договорни отношения, се договарят отстъпки на извършваните от НИИС ЕООД физикохимични и органолептични анализи.

Всички посочени цени са без включен ДДС. 


*показатели, извън обхват на акредитация.

Всички посочени цени са без включен ДДС.


ЗАБЕЛЕЖКИ:

 1. Готовите резултати се получават след заплащането им;
 2. Изследванията се извършват до 10 работни дни;
 3. Ценоразписът на услугите, извършвани от НЛИВСНЕМ при „Национален институт за изследвания и сертификация” ЕООД, гр. София е утвърден със Заповед № РД-10-12 от 29.04.2024 г. на управителя на дружеството и влиза в сила, считано от 01.05.2024 г.
 4. „Национален институт за изследвания и сертификация ” ЕООД си запазва правото да актуализира настоящия ценоразпис при промяна на пазарните условия.
 5. Това е действащия ценоразпис при възлагане на еднократни поръчки.
 6. При многократно възлагане на изпитвания или при наличие на договорни отношения, цените се формират на база брой възложени поръчки за всеки клиент поотделно. 
 7. При заявяване на експресни анализи (до 24 часа), цената се повишава с 30 %.