Ценоразпис за изследване


НА УСЛУГИТЕ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ

НАЦИОНАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВИНО,
СПИРТНИ НАПИТКИ И ЕТЕРИЧНИ МАСЛА при „НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ
И СЕРТИФИКАЦИЯ”  ЕООД,

гр. СОФИЯ


Вина
НАИМЕНОВАНИЕМЕТОДЦена (в лева)
1.Алкохолно съдържание - действителноOIV-MA-AS312-01A 4.В16,00
2.Алкохолно съдържание - действителноOIV-MA-AS312-01A 4.А 16,00
3.Алкохолно съдържание (действително, потенциално, общо)OIV-MA-AS312-01A 4.В20,00
4.Плътност/относителна плътностOIV-MA-AS2-01A 512,00
5.Плътност/относителна плътностOIV-MA-AS2-01A 412,00
6.Екстракт - общ, беззахарен
(при заявено алкохолно съдържание и плътност; за беззахарен екстракт и редуциращи захари)
OIV-МА-AS2-03B 8,00
7.Обща киселинностOIV-MA-AS313-01 14,00
8.Летлива киселинностOIV-MA-AS313-0224,00
9.Постоянна киселинностOIV-MA-AS313-038,00
10.pHOIV-MA-AS313-158,00
11.Серен диоксид (общ)OIV-MA-AS323-04A210,00
12.Серен диоксид (свободен)OIV-MA-AS323-04A110,00
13.Серен диоксид (общ + свободен)OIV-MA-AS323-04A1/А218,00
14.Серен диоксид (свободен)OIV-MA-AS323-04B10,00
15.Серен диоксид (общ + свободен)OIV-MA-AS323-04B18,00
16.Захари (редуциращи захари)OIV-MA-AS311-01A25,00
17.Сорбинова киселинаOIV-MA-AS313-14A34,00
18.Сорбинова киселинаВЛМ:ИЛ-6-В30,00
19.Цианидни производниOIV-MA-AS315-0650,00
20.ЖелязоOIV-MA-AS322-05A36,00
21.МедOIV-MA-AS322-0636,00
22.ОловоOIV-MA-AS322-1236,00
23.ОловоГОСТ 3017836,00
24.ЦинкOIV-MA-AS322-0836,00
25.Органични киселини - 1 брой (винена, лимонена, млечна, ябълчна, янтърна)OIV-MA-AS313-0442,00
26.Органични киселини - всички (винена, лимонена, млечна, ябълчна, янтърна)OIV-MA-AS313-04104,00
27.Метилов алкохолOIV-MA-AS312-03A32,00
28.Естери, като етил ацетатOIV-MA-AS315-02A24,00
29.Алдехиди, като ацеталдехидOIV-MA-AS315-0124,00
30.Доказване на синтетични багрилаOIV-MA-AS315-0856,00
31.Диглюкозид на малвидолаOIV-MA-AS315-0396,00
32.Наляганe на въглероден двуокисOIV-MA-AS314-0212,00
33.Микробиологични изпитвания:
определяне на бактерии и дрожди в свеж покривен препарат
OIV-MA-AS4-01, т.5.1 15,00
34.Микробиологични изпитвания:
количествено определяне на дрожди
OIV-MA-AS4-01 т.5.4 15,00
35.Микробиологични изпитвания:
процентно определяне на живи и мъртви дрождени клетки
OIV-MA-AS4-01 т.5.5 15,00
36.Натрий*OIV-МА-АS322-03А36,00
37.Калций*OIV-МА-АS322-0436,00
38.Арсен*ВЛМ: ИЛ-4-С 36,00
39.Аскорбинова киселина (витамин С)*ВЛМ: ИЛ-12-В 42,00
40.Оцетна киселина*OIV-MA-AS313-0442,00
41.Шикимова киселина*OIV-MA-AS313-1742,00
42.Захароза, Глюкоза, Фруктоза,Глицерин - 1 брой*OIV-MA-AS311-03 42,00
43.Захароза, Глюкоза, Фруктоза,Глицерин - всички*OIV-MA-AS311-03104,00
44.Изкуствени подсладители - 1 брой
(ацесулфам K, захарин, аспартам)
*ВЛМ: ИЛ-14-В42,00
45.Изкуствени подсладители - всички
(ацесулфам K, захарин, аспартам)
*ВЛМ:ИЛ-14-В104,00
46.Фенолни вещества - 1 брой (галова киселина, кафеена киселина, катехин, епикатехин и други)*ВЛМ: ИЛ-16-В

42,00
47.Фенолни вещества - всички (галова киселина, кафеена киселина, катехин, епикатехин и други)*ВЛМ: ИЛ-16-В104,00
48.Хидроксиметилфурфурол*ВЛМ: ИЛ-16-В 42,00
49.Алдехиди, като ацеталдехидOIV-MA-AS315-27 24,00
50.Висши алкохоли - 1 брой (1-бутанол; 2-бутанол;1-пропанол; 2-метил -1-пропанол; 3-метил-1-бутанол; 2-метил -1-бутанол)*OIV-MA-AS315-27 34,00
51.Висши алкохоли - всички (1-бутанол; 2-бутанол;1-пропанол; 2-метил -1-пропанол; 3-метил-1-бутанол; 2-метил -1-бутанол)*OIV-MA-AS315-2755,00
52.Глицерин*ВЛМ: ИЛ-10-В 48,00
53.Пепел*OIV-MA-AS2-0448,00
54.Алкалност на пепел*OIV-MA-AS2-0548,00
55.Стабилност при ниска температура*ВЛМ: ИЛ-1-В 12,00
56.Стабилност при висока температура*ВЛМ: ИЛ-1-В 12,00
57.Оксидазна стабилност*ВЛМ: ИЛ-212,00
58.Излишък на бистрител*ВЛМ: ИЛ-3-В 12,00
59.Берлинско синило*ВЛМ: ИЛ-4-В 12,00
60.Общи фенолни вещества (като индекс на Фолин-Чикалто/като галова к-на)*OIV-MA-AS2-1014,00
61.Цветни характеристики (интензитет и нюанс на цвета)*OIV-MA-AS2-07В24,00
62.Спектрална характеристика (18 показателя)*ВЛМ: ИЛ-7-В 34,00
63.Феноли (общи, флавоноидни и нефлавоноидни)*ВЛМ: ИЛ-8-В 24,00
64.Антоциани*ВЛМ: ИЛ-9-В 24,00
65.Проверка на селеронов апарат*ВЛМ: ИЛ-17-В 60,00
66.Органолептична оценка*ГОСТ 3205160,00
67.Разтворен въглероден двуокис*ВЛМ: ИЛ-5-В12,00
68.Транс-ресвератрол (до 3 проби)*ВЛМ: ИЛ-11-В. 180,00
69.Транс-ресвератрол (при 4 и повече проби)*ВЛМ: ИЛ-11-В 50,00
70.Сулфати*OIV-MA-AS321-05A 14,00
71.Хлориди*OIV-MA-AS321-02 24,00
72.Определяне на енергийна стойност*Регламент (ЕС) 1169/ 2011 Приложение ХIV10,00
Етилов алкохол, дестилат, спиртни напитки
НАИМЕНОВАНИЕМЕТОДЦена (в лева)
1.Действително алкохолно съдържание OIV-MA-BS-0416,00
2.Действително алкохолно съдържание OIV-MA-BS-0316,00
3.Плътност/относителна плътност OIV-MA-BS-0612,00
4.Захари (редуциращи захари) Сборник OIV/1994 - 9325,00
5.Обща киселинност Сборник OIV/1994 - 29514,00
6.Обща киселинност OIV-MA-BS-1214,00
7.Летлива киселинност Сборник OIV/1994 - 11024,00
8.Метилов алкохол OIV-MA-BS-1432,00
9.Естери, като етилацетат OIV-MA-BS-1424,00
10.Алдехиди, като ацеталдехид OIV-MA-BS-1424,00
11.Висши алкохоли - 1 брой (1-бутанол; 2-бутанол;1-пропанол; 2-метил -1-пропанол; 3-метил -1-бутанол; 2-метил -1-бутанол) OIV-MA-BS-1434,00
12.Висши алкохоли - всички (1-бутанол; 2-бутанол;1-пропанол; 2-метил -1-пропанол; 3-метил -1-бутанол; 2-метил -1-бутанол) OIV-MA-BS-1455,00
13.рН OIV-MA-BS-138,00
14.Фурфурал Сборник OIV/1994 - 30542,00
15.Фурфурал Сборник OIV/1994 - 14048,00
16.Цианидни производни ВЛМ: ИЛ-1-С 42,00
17.Цианидни производни Сборник OIV/1994 - 16448,00
18.Сух екстракт OIV-MA-BS-0942,00
19.Сух екстракт OIV-MA-BS-1042,00
20.Сух екстракт Сборник OIV/1994 - 30342,00
21.Желязо OIV-MA-BS-3036,00
22.Мед OIV-MA-BS-3136,00
23.Олово OIV-MA-BS-3236,00
24.Олово ГОСТ 3017836,00
25.2-пропанол* ВЛМ: ИЛ-2-СН 40,00
26.Метил етил кетон (2-бутанон)* ВЛМ: ИЛ-2-С 40,00
27.Ацетон* ВЛМ: ИЛ-2-СН.40,00
28.Денатониум бензоат* ВЛМ: ИЛ-3-С .40,00
29.Глицерин* ВЛМ: ИЛ-10-В 40,00
30.Серен диоксид (свободен)* БДС 284710,00
31.Серен диоксид (общ + свободен)* БДС 284718,00
32.Цинк* OIV-MA-AS322-0836,00
33.Арсен* ВЛМ: ИЛ-4-С36,00
34.Интензитет на цвета* OIV-MA-BS-2624,00
35.Фенолни вещества – 1 брой (галова киселина, р-хидрокси бензоена к-на, ванилинова киселина, ваинилин, сирингалдехид)* OIV-MA-BS-1642,00
36.Фенолни вещества - всички (галова киселина, р-хидрокси бензоена к-на, ванилинова киселина, ваинилин, сирингалдехид)* OIV-MA-BS-16104,00
37.Хидроксиметилфурфурал* OIV-MA-BS-1637,00
38.Танин (дъбилни вещества)* SM 145:2003 т.8.324,00
39.Пепел* Сборник OIV/1994 - 9148,00
40.Летливи азотни вещества* Сборник OIV/1994 - 29948,00
41.Време за обезцветяване на разтвор на KMnO4* Сборник OIV/1994 - 28024,00
42.Тест за абсорбиране на ултравиолетова светлина* OIV-MA-BS-2124,00
43.Начален екстракт (пиво)* БДС 10187, т. 2.1.4.1 20,00
44.Титруема киселинност (пиво)* БДС 10187, т. 3.2 14,00
45.pH /действителна киселинност/(пиво)* БДС 10187, т. 3.3 8,00
46.Органолептична оценка (етилов спирт)* ГОСТ Р 52522 60,00
47.Органолептична оценка (денатуриран спирт)* ГОСТ Р 51999, т. 3.2.1 60,00
48.Органолептична оценка (винен дестилат)* ГОСТ Р 51298 60,00
48.Органолептична оценка (напитки)* ГОСТ 32051 60,00
50.Определяне на енергийна стойност* Регламент (ЕС) 1169/2011 Приложение ХIV10,00
Оцет
НАИМЕНОВАНИЕМЕТОДЦена (в лева)
1.Алкохолно съдържание - остатъчен OENO 5624,00
2.Алкохолно съдържание - остатъчен ВЛМ: ИЛ-1-Оц24,00
3.Общ екстракт OENO 5742,00
4.Общ екстракт ВЛМ: ИЛ-2-Оц42,00
5.Обща киселинност ВЛМ: OENO 52-200014,00
6.Обща киселинност ВЛМ: ИЛ-3-Оц14,00
7.Серен диоксид (свободен) OENO 60+OENO 1310,00
8.Серен диоксид (свободен) ВЛМ: ИЛ-4-Оц10,00
9.Серен диоксид (общ + свободен) OENO 60+OENO 1318,00
10.Серен диоксид (общ + свободен) ВЛМ: ИЛ-4-Оц18,00
11.Изкуствени оцветявания с органични багрила БДС 636756,00
12.Изкуствени оцветявания с органични багрила ВЛМ: ИЛ-5-Оц56,00
13.Плътност/относителна плътност - денситометър ВЛМ: ИЛ-6-Оц12,00
14.Летлива киселинност* OIV-MA-AS313-0224,00
15.Мед* OE NO 6436,00
16.Цинк* OENO 6536,00
17.Желязо* OENO 66 36,00
18.Органолептична оценка*БДС 399 т.2.360,00
19.Определяне на енергийна стойност /след определяне на алкохол/*Регламент (ЕС) 1169/2011 Приложение XIV10,00
Вторични продукти
НАИМЕНОВАНИЕМЕТОДЦена (в лева)
1.Алкохол на джибри OIV-MA-AS312-01A 4.В80,00
2.Захар на джибриOIV-MA-AS311-01A120,00
3.Алкохол и захар в една проба джибри-160,00
4.Алкохол във винени утайкиOIV-MA-AS312-01A 4.В80,00
Алкохолен разтвор
НАИМЕНОВАНИЕМЕТОДЦена (в лева)
1.Съдържание на етанол (GC) *БС-І-02ч.4 т516,00
2.Алкохолно съдържание - остатъчен * ВЛМ: ИЛ-5-С32,00
3.Метанол (GC)  * oiv-ma-bs-14:R200932,00
4. pH * БС-І-02ч.2,т 6.3.18,00
5. pH * ГОСТ 29188.28,00
6.Олово * OIV-MA-BS-3236,00
7.Арсен * ВЛМ: ИЛ-4-С36,00
8. Органолептична оценка външен вид, цвят, мирис  * БС-І-02ч.1,т 5.1/т 5.2/т 5.3/т 6.3.1 40,00
9. Органолептична оценка външен вид, цвят, мирис * ГОСТ 29188.0, т. 5.13/т. 5.240,00
Етерични масла
НАИМЕНОВАНИЕМЕТОДЦена (в лева)
1.   Органолептично изпитване
   • външен вид
   • цвят
   • мирис
*БДС 92006,00
2.   Относителна плътност БДС ISO 27912,00
3.   Ъгъл на въртене на равнината на поляризация БДС ISO 592 18,00
4.   Коефициент на пречупване БДС ISO 28012,00
5.   Киселинно число БДС ISO 124215,00
6.   Естерно число БДС ISO 70918,00
7.   Точка на замръзване*БДС ISO 104112,00
8.   Разтворимост в етанол*БДС ISO 8756,00
9.   рН*т.4.6. БС -II – 026,00
10.   Пероксидно числоБДС EN ISO 396020,00
10.   Хроматографски профил на етерично масло от
   роза (Rosa x damascena Miler) -БДС ISO 9842:2003
   (8 компонента)1, - основен, 8 компонента1
 БДС ISO 11024-1
БДС ISO 11024-2
100,00
12.   Хроматографски профил на етерично масло от
   роза (Rosa x damascena Miler)
   - разширен, 13 компонента2 – разширен(основен + Eicosane-С20; n-Tricosane С23;    Linalol; Eugenol; Methyl eugenol);
 БДС ISO 11024-1
БДС ISO 11024-2
130,00
13.   Хроматографски профил на етерично масло от
   роза (Rosa x damascena Miler)
   - разширен, 15 компонента3 – (разширен + Alken-n-C19, Farnesol);
 БДС ISO 11024-1
БДС ISO 11024-2
142,00
14.   Хроматографски профил - ЗГУ Българско розово
   масло (Rosa x damascena Miler) – - разширен, 15 компонента4(Geranyl acetate);
 БДС ISO 11024-1
БДС ISO 11024-2
150,00
15.   Хроматографски профил на етерично
   масло от лавандула (Lavandula
   angustifolia mill.) - БДС ISO 3515:2004
   - основен (12 компонента)5
*БДС ISO 11024-1
БДС ISO 11024-2
125,00
16.   Хроматографски профил на етерично масло от лавандула (Lavandula
   angustifolia mill.) БДС ISO 3515:2004
   (15 компонента) 6- разширен, (15 компонента) 6(основен + β-pinen; β-Myrcene; β-Caryophyllen)
*БДС ISO 11024-1
БДС ISO 11024-2
137,00
17.

   Хроматографски профил на етерично масло - основен 8 компонента 7

*БДС ISO 11024-1
БДС ISO 11024-2
100,00
18.

   Хроматографски профил на етерично масло - стандартен,  12 компонента 7

БДС ISO 11024-1
БДС ISO 11024-2
125,00
19.

  Хроматографски профил на етерично масло - разширени,  15 компонента 7

БДС ISO 11024-1
БДС ISO 11024-2
137,00
20.   Идентичност на съставките на етерично масло (качествено
   определяне) 7
*БДС ISO 11024-1
БДС ISO 11024-2
60,00
21.   Хроматографски профил на етерично масло
   (количествено определяне идентифицираните
   компоненти - geranyl acetate; α -pinen; hexyl
   acetate; octen-3-ol, acetate; borneol; α-santalene;
   β-farnesene; γ-cadinene; caryophylene oxide и др.)
*БДС ISO 11024-1
БДС ISO 11024-2
6,00
на компонент
22.   Количествено определяне на алергени в розово масло (анализира се след      определяне идентичност на съставките и последващо количествено определяне на идентифицираните компоненти)11ИЛ-4-АП100,00

  ЛЕГЕНДА:
1 Хроматографски профил - БДС ISO 9842:2003 Rosa x damascena Miler , основен (8 компонента), - Etahanol;Citronellol; Nerol; Geraniol;β -Phenylethanol; Heptadecane С17; n-Nonadecane-C19; Heneicosane-С21; 

2 Хроматографски профил, разширен (12 компонента), - Etahanol;Citronellol; Nerol; Geraniol; Linalol;β -Phenylethanol; Eugenol;  Methyl eugenol; Heptadecane С17; n-Nonadecane-C19; Eicosane- С20; Heneicosane-С21; n-Tricosane С23

3 Хроматографски профил, разширен, (15 компонента), - Etahanol; Citronellol; Nerol; Geraniol; Linalol; β -Phenylethanol; Eugenol; Methyl eugenol; Heptadecane С17; n-Nonadecane-C19; Heneicosane-С21; n-Tricosane С23; Alken-n-C19, Farnesol; Eicosane- С20; 

4 Хроматографски профил ЗГУ Българско розово масло (15 компонента) - Etahanol;Citronellol; Nerol; Geraniol; Linalol; β -Phenylethanol; Eugenol;  Methyl eugenol;  Heptadecane С17; n-Nonadecane-C19; Heneicosane-С21; n-Tricosane С23; Alken-n-C19; Farnesol; Geranyl acetate; 

5 Хроматографски профил -БДС ISO 3515:2004 (Lavandula angustifolia mill.), основен(12 компонента) – Limonene + β-Phenanthrene (като сума); Eucalyptol (cineole); 3-Octanone; cis-β-Ocimene; trans-β-Ocimene; Camphor; Linalol; Lanalyl acetate; Lavandulol; Terpinen 4-ol; Lavandulyl acetate; α-Terpineol;   

6 Хроматографски профил - БДС ISO 3515:2004 (Lavandula angustifolia mill.), разширен(15 компонента), - Limonene + β-Phenanthrene (като сума); Eucalyptol (cineole); 3-Octanone; cis-β-Ocimene; trans-β-Ocimene; Camphor; Linalol; Lanalyl acetate; Lavandulol; Terpinen 4-ol; Lavandulyl acetate; α-Terpineol;  β-pinen; β-Myrcene; β-Caryophyllen

7 Хроматографски профил – основен, стандартен и разширен хроматографски профили на следните масла (броя и компонентите, които да бъдат включени в профила  се заявяватт от клиента):

 • Масло от бял равнец: Artemisia alcohol, Aretemisia ketone, Eucaliptol (1,8-Cineole), Camphene, Camphor, β-Caryophyllene, Caryophyllene oxide, Lavandulyl acetate, Limonene, Linalyl acetate, Linalool, β-Myrcene, β-Pinene, Sabinene, γ-Terpinene, Terpinen-4-ol, β-Farnesene, Chamazulene, α-Humulene, α-caryophyllene, E-β-Ocimene, Z-β-Ocimene, α-Pinene, α-Terpineol, D-Germacrene;
 • Масло от хвойна: α-Thujene, α-Pinene, Camphene, Sabinene, β-Pinene, β-Myrcene, α-Phelandren, α-Therpinene, p-Cymene, Limonen + β-Phelandren, γ-Terpinene, α-Terpinolene, Linalool, Camphor,Terpinen-4-ol, α-Terpineol, Linalyl acetate, Bornyl acetate, Lavandulyl acetate, β-Caryophyllene, α-Humulene, Germacrene D, δ-Cadinene, Caryophyllene oxide;
 • Масло от мента: α-Pinen, Camphene, Sabinen, β-Pinen, β-Myrcene, 3-Octanol, D-Limonene, Eucalyptol (1,8-Cineole), I-Menthone, p-Menthan-3one, Menthol, p-Menth-4(8)-en-3-one (Pulegone), p-Menth-1-en-3-one (Piperitone), Menthol acetate, β-Bourbonene, β-Caryophyllene, Germacrene D, β-Cadinene (Naphthalene)
 • Масло от жълт кантарион: 2-Methyl-Octane, Nonane, β-Thujene, α-Pinene, β-Pinene, β-Myrcene,Decane, p-Cymene, β-Terpineol acetate,trans-β-Ocimene, cis-β-Ocimene, 2-Methyl-Decanе, n-Undecane, Caryophyllene, γ-Murolene, Germacrene D, γ-Cadinene, Spathulenol, Caryophyllene oxide, β-Cadinene
 • Масло от маточина: 1-Octen-3-ol, 6-Methyl-5-hepten-2-onе, trans-β-Ocimene (E), cis-β-Ocimene (Z), Linalool, Citronellal, Citronellol, Neral, Geraniol, Methyl citronellal, Geranial (α-Citral),Methyl geranoat,Copaene, β-Caryophyllene, β-Cubbene,Humulene,Germacrene D, Caryophyllene oxide, α-Cadinol, Geranyl acetate;
 • Масло от риган: β-(2)-Thujene, α-Pinene, Camphene, β-Pinene, Octan-3-ol, β-Myrcene, α-Phelandrene,3-Carene, α-Terpinene, p-Cymene, γ-Terpinene, Terpinolene, Linalool, Borneol, Terpinen-4-ol, Carvacrol,β-Caryophyllene, cis-β-Farnesene .
 • Масло от бял бор: Tricyclene, α-Pinene, Camphene, β-Pinene, β-Myrcene, 3-Carene, D-Limonen, cis-β-Ocimene, α-Terpinolene, α-Terpineol, β-Caryophyllene, β-Cadinene (Naphthalene).
 • Масло от лайка: (E)-β-Ocimene, (E)-β-Farnesene, Germacrene D, α-Farnesene (Z,E), Bicyclogermacrene, α-Farnesene (E,E), Bisabolol oxide B, β-Eudesmol, α-Bisabolol, Bisabolone oxide A, Chamazulene, α-Bisabolol oxide A, cis-ene-yne-Dicycloether.
 • Масло от смрадлика /тетра/: α-Pinene, Camphene, β-Pinene, β-Myrcene, 3-Carene, p-Cymene, D-Limonene + β-Phellandrene, (Z)-β-Ocimene, (E)-β-Ocimene, α-Terpinolene.

8 При определяне идентичност на съставките на масла различни от изброените по-горе, е необходимо отправяне на предварително запитване до лабораторията за възможност за изпълнение на услугата.

9 Количественото определяне на идентифицираните компоненти се извършва след първоначално идентифициране на съставките. В зависимост от броя на идентифицираните съставки и изискванията на клиента се фактурират допълнително единични компоненти по т.20. 

10 При едновременно заявяване на показател относителна плътност и съдържание на етилов алкохол (за една проба) се заплаща цената само за етилов алкохол.

11 Към цената от 100 лева се добавят по 6 лева на компонент

Ароматни води
НАИМЕНОВАНИЕМЕТОДЦена (в лева)
1.   Органолептично изпитване
   • външен вид
   • цвят
   • мирис
*БДС 92006,00
2.   Относителна плътност БДС ISO 27912,00
3.   Коефициент на пречупване*БДС ISO 28012,00
4.   Съдържание на етилов алкохол в об % 710 т. 4.3 БС-II-02
(БДС ISO 279) OIV-MA-BS-03
 12,00
5.   Съдържание на етерично масло, % т. 4.4 БС-II-0240,00
6.   рН т.4.6. БС -II – 026,00
7.   Определяне на
   идентичност на цитронерол,
   нерол, гераниол и фенил етилов алкохол (качествен анализ)
 т. 4.5 БС-II-02
(БДС ISO 11024-1
БДС ISO 11024-2)
60,00
8.   Количествено определяне на алергени в розова вода
(анализира се след определяне съдържание на етерично масло, идентичност на съставките и последващо количествено определяне на идентифицираните компоненти)11
*ИЛ-4-АП100,00
Абсолю
НАИМЕНОВАНИЕМЕТОДЦена (в лева)
1.   Органолептично изпитване
   • външен вид
   • цвят
   • мирис
*БДС 92006,00
2.   Относителна плътност*БДС ISO 27912,00
3.   Киселинно число*БДС ISO 1242 15,00
4.   Естерно число*БДС ISO 70918,00
5.   Пероксидно число*БДС EN ISO 396020,00
6.   Определяне съдържанието
   на характерни съставки
   /фенилетилов алкохол, цитронерол, гераниол, нерол, етанол,
   евгенол, метил евгенол/ (количествен анализ)
*БДС 17381
(ГОСТ ISO 7609)
95,00
7.   Коефициент на пречупване*БДС ISO 28012,00
8.  Съдържание на етилов алкохол
(тегловен метод)
*ИЛ-1-АП20,00
9.

   Количествено определяне на алергени в абсолю

(анализира се след определяне на характерни  съставките и последващо количествено определяне на идентифицираните компоненти)11
*ИЛ-4-АП100,00
Конкрет
НАИМЕНОВАНИЕМЕТОДЦена (в лева)
1.   Органолептично изпитване
   • външен вид
   • цвят
   • мирис
*БДС 92006,00
2.   Интервал на топене*т.4.2, БДС ISO 124215,00
3.   Съдържание на абсолю, %*т.4.2, БДС 1738160,00
4.   Съдържание на разтворител, %*т.4.3, БДС 1738120,00
5.   Киселинно число*т. 4.4, БДС ISO 1738120,00
6.   Пероксидно число*БДС EN ISO 396020,00
Анализ на билки
НАИМЕНОВАНИЕМЕТОДЦена (в лева)
1.   Съдържание на влага*ИЛ-2-АП20,00
2.   Съдържание на сухо вещество*ИЛ-2-АП20,00
3.   Обща пепел*ИЛ-5-АП 30,00
4.   Съдържание на етерично масло*ИЛ-3-АП40,00
Допълнителни услуги за вино и продукти от грозде и вино
НАИМЕНОВАНИЕМЕТОДЦена (в лева)
1.   Изготвяне на експертиза за 1 проба (до 2 страници)  120,00
2.   Изготвяне на експертиза за 1 проба (всяка следваща страница)  60,00
3.   Тълкуване на резултати на място и предлагане на решение
   (цената е на час)
   30,00
4.   Издаване на протокол от изпитване на български език  6,00
5.   Издаване на протокол от изпитване на английски език  10,00
6.   Издаване на протокол от изпитване на руски език  10,00
Допълнителни услуги за етерични масла
НАИМЕНОВАНИЕМЕТОДЦена (в лева)
1.  Издаване на протокол от изпитване на български език6,00
2.  Издаване на протокол от изпитване на английски език10,00
3.  Издаване на протокол от изпитване на руски език10,00
4.  Издаване на дубликат на протокол от изпитване3,00


*показатели, извън обхват на акредитация. Всички посочени цени са без включен ДДС. 

Допълнителни консултантски услуги в лозаро-винарския сектор
НАИМЕНОВАНИЕМЕТОДЦена (в лева)
1.   Изготвяне на технологична карта за обработка на лозята и борба с  икономически важните болести и неприятели  200,00
2.  Оценка на състоянието на лозовите масиви  300,00 / на посещение 
3.   Оценка за състоянието на реколтата   300,00 / на посещение
4.  Изготвяне на предложение за избор на консумативи за винифициране на определен бранд и оказване на технологична помощ по време на винификация  
4.1  Изготвяне на предложение за избор на консумативи за винифициране на определен бранд  200,00
4.2  Оказване на помощ по време на винификация  300,00 / на посещение
5.Ежемесечни консултации за следена на състоянието на произведените вина300,00 / на посещение
6.Предоставяне на административни съвети и представяне на произведените вина200,00 / на посещение
7.Представяне и продажба на вината в Дома на винотопо договор


ЗАБЕЛЕЖКИ:

 1. Ценоразписът на услугите, извършвани от сектор „Административни и търговски дейности“ към „Национален институт за изследвания и сертификация” ЕООД, гр. София е утвърден със Заповед № РД-10-13 от 14.07.2022 г. на управителя на дружеството и влиза в сила, считано от 07.2022 г.
 2. „Национален институт за изследвания и сертификация” ЕООД си запазва правото да актуализира настоящия ценоразпис при промяна на пазарните условия.
 3. Това е действащия ценоразпис при възлагане на еднократни поръчки.
 4. При многократно възлагане или при наличие на договорни отношения, цените се формират след договаряне на отстъпки с НИИС. 
 5. При многократно възлагане или при наличие на договорни отношения, се договарят отстъпки на извършваните от НИИС ЕООД физикохимични и органолептични анализи.

Всички посочени цени са без включен ДДС. 


ЗАБЕЛЕЖКИ:

 1.   Готовите резултати се получават след заплащането им;
 2.  Изследванията се извършват до 10 работни дни;
 3. „Национален институт за изследвания и сертификация ” ЕООД си запазва правото да актуализира настоящия ценоразпис при промяна на пазарните условия.
 4.  Това е действащия ценоразпис при възлагане на еднократни поръчки.
 5. При многократно възлагане на изпитвания или при наличие на договорни отношения, цените се формират на база брой възложени поръчки за всеки клиент поотделно. 
 6. Всички посочени цени са без включен ДДС.