Регистри

Обновяването на регистрите за издадените сертификати се извършва ежемесечно. Може да проверите актуалността на сертификат, като ни изпратите официално запитване през формите за контакт.

Достъп до конкретна информация за определена фирма, сертификация на система, продукт или оценка на съответствието на строителен продукт, може да получите, като подадете запитване на електронен адрес: exact@niis.bg. Запитването да съдържа най-малко следното: име, фамилия, юридическо дружество. Запитване може да направите и на факс: +359 2 812 20 71 или по пощата на адреса на „СЕРТИФИКАЦИЯ“ при „НИИС“ ЕООД. В този случай, запитването да съдържа следното: име, фамалия, подпис и адрес на подател.